[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by :: : Personal CMRU งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ::

ข่าวประสัมพันธ์

หมวดหมู่ :: ข่าวประกาศทั่วไป
หัวข้อ :: ประกาศผลคัดเลือกการรับโอนข้าราชการ

อังคาร ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 789


ข่าวประกาศทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      ปรับปรุงแบบฟอร์มใบลาแต่ละประเภทของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9 / มิ.ย. / 2557
      การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 4 / เม.ย. / 2557
      ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบ E-Personal 18 / ก.พ. / 2557
      หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลสำหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 29 / ม.ค. / 2557
      รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 24 / ม.ค. / 2557